និទានពីទន្លេមេគង្គ Tales from Mekong River

  “ឈូកនៃអាងទន្លេមេគង្គ” បងស្រីសារីជាស្រ្តីមានវ័យ៥០ឆ្នាំ រស់នៅភ្នំក្រោម ខេត្តសៀមរាប ហើយកូនទាំង៥របស់គាត់រស់នៅដោយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការប្រកបរបរដាំឈូកលើអាងទន្លេមេគង្គរបស់គាត់។ មីងសារីលក់ផ្កាឈូក គ្រាប់ឈូកទាំងចាស់ទាំងខ្ចី ស្លឹក មើម និងដើមរបស់វា។ ផ្កាឈូកត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងពេញនិយមក្នុងពិធីសាសនា ការតាំងលម្អ និងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសសៃឈូកកំពុងត្រូវបានកែច្នៃជាអំបោះដ៏ទន់ល្មើយ ស្រាល ត្រជាក់ និងមិនងាយមានស្នាមបត់ទៀតផង។ គ្រាប់ចាស់ ខ្ចី ស្លឹក និងដើមឈូកត្រូវបានប្រើជាអាហារនិងបម្រើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនទូទៅ។ ឈូកគ្រាន់តែជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទក្នុងចំណោមជីវចម្រុះរាប់លានផ្សេងទៀតនៃអាងទន្លេមេគង្គ។ Let’s get to know the life of Ms. Sary, 50 years old woman with her 5 Children living depend solely on the lotus faming on the Mekong River Basin in Phnom Krom, Siem […]

HOME

We’re glad you’ve landed on our page! We are the Young Eco Ambassador, a group of young people in Cambodia dedicated to create positive impacts on the environment, through programs designed to raise awareness about the environment and ecopreneurships which significantly contribute to people’s lifestyle changes for the livelihood of our Earth. Over in this […]

YEA SPIRIT

“In our family, we are our real self, we share the up and down moments of life, we laugh and we cry in a circle and we hug at the end of the day” Members of YEA grow everyday and stay connected. Our members come from different backgrounds and roles though we have the same […]

Our Story

Hello! We are Young Eco Ambassador and this is our story. Once upon of time, there is a Khmer youth meet another Filipino youth. They have an idea to work together to protect the environment  of their respective countries in the future. Fortunately there was an announcement from Seeds for the Future Grants for ASEAN […]